REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA" TIMIȘ

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, cu firma A.C.N.B.-R.A. Timiș, este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 451/21.06.2018.

A.C.N.B. – R.A. Timiș îndeplinește funcția de administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.

Administrația Canalului Navigabil Bega

În calitatea sa de administrație de cale navigabilă interioară, potrivit legislației în vigoarea, Regia are ca obiect de activitate:

a) asigurarea gabaritelor minime de navigaţie stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, prin dragaje de întreţinere;

b) asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare;

c) efectuarea de măsurători topohidrografice;

d) ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă, prin ordin al ministrului transporturilor;

e) îndeplinirea şi a altor activităţi care îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate, privind ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte, Regia îndeplineşte funcţia de autoritate de cale navigabilă interioară.

Conducerea Regiei Autonome A.C.N.B.Timiș vă dorește navigare plăcută!

Regie autonoma aflata sub autoritatea:

Ministerul Transportului

©2019 Administrația Canalului Navigabil Bega. Toate drepturile rezervate.