REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA" TIMIȘ

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, cu firma A.C.N.B.-R.A. Timiș, este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 451/21.06.2018.

A.C.N.B. – R.A. Timiș îndeplinește funcția de administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.

Administrația Canalului Navigabil Bega

În calitatea sa de administrație de cale navigabilă interioară, potrivit legislației în vigoarea, Regia are ca obiect de activitate:

a) asigurarea gabaritelor minime de navigaţie stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, prin dragaje de întreţinere;

b) asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare;

c) efectuarea de măsurători topohidrografice;

d) ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă, prin ordin al ministrului transporturilor;

e) îndeplinirea şi a altor activităţi care îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate, privind ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte, Regia îndeplineşte funcţia de autoritate de cale navigabilă interioară.

Conducerea Regiei Autonome A.C.N.B.Timiș vă dorește navigare plăcută!

Reactualizare norme de fundamentare tarife

Administrația Canalului Navigabil Bega R.A. Timiș, în conformitate cu prevederile OG 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a demarat procedura de consultare a Normelor de Fundamentare a Tarifelor, începând cu data de 26.11.2018.

Operatorii economici pot solicita Normele de Fundamentare a Tarifelor în vederea formulării de observaţii, domnului Petrovici Zoran, inginer construcții hidrotehnice, din cadrul Compartimentului exploatare canal, la tel: 0356800100, 0723329370, email: contact@ancb.ro

Observaţiile vor putea fi făcute în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 29.11.2018.

Observațiile/propunerile pot fi transmise la:

A.C.N.B. – R.A. TIMIȘ
Email: contact@ancb.ro
Fax: 0356800300
Data publicare: 26.11.2018
Termen limită pentru formulare observații/propuneri: 29.11.2018

ANUNȚ PUBLIC

Administrația Canalului Navigabil Bega R.A. Timiș, în conformitate cu prevederile art. 401 din O.G. nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a demarat procedura de consultare a proiectelor de contract-cadru prestări servicii, începând cu data de 31.10.2018.

Asociațile patronale și profesionale, reprezentative și legal constituite, precum și federațiile sindicale reprezentative care își desfășoară activitatea pe Canalul navigabil Bega pot formula observații/ propuneri la proiectele de contract-cadru prestări servicii care pot fi descărcate mai jos.

Observaţiile/ propunerile vor putea fi făcute în termen de 90 de zile de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 28.01.2019.

Observațiile/propunerile pot fi transmise la:

A.C.N.B. R.A. TIMIȘ
Email: contact@ancb.ro
Fax: 0356800300
Data publicare: 31.10.2018
Termen limită pentru formulare observații/propuneri: 28.01.2019

Pentru relații suplimentare persoana de contact desemnată:
consilier juridic Georgescu Dragoș-George
tel: 0356800100, 0747084043, email: contact@ancb.ro

MODEL-CONTR.-PREST.-SERV.-STATIONARE

MODEL CONTR. PREST. SERV. UTILIZ. CANAL

Regie autonoma aflata sub autoritatea:

Ministerul Transportului

©2019 Administratia Canalului Navigabil Bega. Toate drepturile rezervate.