Reactualizare norme de fundamentare tarife

Administrația Canalului Navigabil Bega R.A. Timiș, în conformitate cu prevederile OG 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a demarat procedura de consultare a Normelor de Fundamentare a Tarifelor, începând cu data de 26.11.2018.

Operatorii economici pot solicita Normele de Fundamentare a Tarifelor în vederea formulării de observaţii, domnului Petrovici Zoran, inginer construcții hidrotehnice, din cadrul Compartimentului exploatare canal, la tel: 0356800100, 0723329370, email: contact@ancb.ro

Observaţiile vor putea fi făcute în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 29.11.2018.

Observațiile/propunerile pot fi transmise la:

A.C.N.B. – R.A. TIMIȘ
Email: contact@ancb.ro
Fax: 0356800300
Data publicare: 26.11.2018
Termen limită pentru formulare observații/propuneri: 29.11.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>