Anunț consultare publică

Publicat, 08.04.2020

 

In temeiul art. 37 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de

transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, RA Administrația Canalului Navigabil Bega Timiș, anunta demararea procedurii de consultare a normelor de fundamentare a tarifelor specifice,

astazi 08.04.2020.

 

Atașăm în acest sens Normele de fundamentare a tarifelor practicate de RA Administrația Canalului Navigabil Bega Timiș pentru anul 2020.

 

Link norme

 

Observaţiile și propunerile pot fi făcute în termen până la data de 16.04.2020, ora 15:00, la următoarea adresă de e-mail: contact@acnb.ro

 

Data publicare: 08.04.2020
Termen limită pentru formulare observații/propuneri: 16.04.2020, ora 15:00

Reactualizare norme de fundamentare tarife

Administrația Canalului Navigabil Bega R.A. Timiș, în conformitate cu prevederile OG 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a demarat procedura de consultare a Normelor de Fundamentare a Tarifelor, începând cu data de 26.11.2018.

Operatorii economici pot solicita Normele de Fundamentare a Tarifelor în vederea formulării de observaţii, domnului Petrovici Zoran, inginer construcții hidrotehnice, din cadrul Compartimentului exploatare canal, la tel: 0356800100, 0723329370, email: contact@ancb.ro

Observaţiile vor putea fi făcute în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 29.11.2018.

Observațiile/propunerile pot fi transmise la:

A.C.N.B. – R.A. TIMIȘ
Email: contact@ancb.ro
Fax: 0356800300
Data publicare: 26.11.2018
Termen limită pentru formulare observații/propuneri: 29.11.2018