Organizare

H.G. NR. 451 DIN 21 IUNIE 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ANEXA 1 LA H.G. NR. 451 DIN 21 IUNIE 2018

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome “Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş

 

 ANEXA 2 LA H.G. NR. 451 DIN 21 IUNIE 2018 – REGULAMENT

Emblema Regiei Autonome “Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş

Organigrama Regiei Autonome “Administratia Canalului Navigabil Bega” Timiș.